Leden

De Gilde- of werkende leden zijn dezen die regelmatig de activiteit van de Gilde volgen.

Het aantal Gildeleden is onbeperkt.

 

PROCEDURE  TOT AANVAARDING VAN EEN  NIEUW LID 

 1. 1. Als genodigde bezoekt u de Gilde met uw gastheer. Indien er interesse is om lid te worden van de Sint - Jorisgilde zal u in kennis gesteld worden van de procedure.
 2. 2. De genodigde stuurt een brief + cv naar de Eed met zijn aanvraag tot kandidatuur.
 3.  
 4. 3. De AANVRAAG wordt al dan niet aanvaard door de Eed; zo ja start een   proefperiode van 6 maanden.
 5.  
 6. 4. In deze  proefperiode kan het kandidaat-lid deelnemen aan alle activiteiten (uitgezonderd de Koningschieting, Koningsaanstelling, Challenge van de Eed en het Patroonsfeest)   U krijgt een voorlopig nummer toegewezen voor de schietingen en de bar.
 7.  
 8. 5. Na de proefperiode van  6 maand aanvaardt de Eed bij geheime stemming al dan niet uw kandidatuur. Na gunstig advies wordt de kandidaat verwittigd en het formulier van bekendmaking ‘ad valvas’ uitgehangen
 9. .
 10. 6. Eén maand voor de eerstvolgende Confreersvergadering laat het kandidaat -lid aan  de Euverdeken weten wie zijn Peters zijn. Deze worden op het formulier bijgevoegd en door hen ondertekend.  Elke Gildebroeder die minimum vijf jaar lid is kan in aanmerking komen.  Een lid van de Eed kan ook optreden als peter
 11. 7. Op de Confreersvergadering wordt de aanvraag-brief  met peters + cv  voorgelezen.
 12.  
 13. 8. In de eerstvolgende vergadering van de Eed wordt bij geheime stemming de kandidaat al dan niet definitief  aanvaard
 14. 9. Betalen van intrede- en lidgeld.
 15.  
 16. 10. Eedaflegging op het Patroonsfeest, Doopceremonieel  bij de  Koningsaanstelling.