De gouverneurswoning

lucht

 

gebouw
Na het Stadhuis, Belfort en Sint-Niklaaskerk, hoogst prestigieuze monumenten van de Gentse "Kuip", wordt thans aandacht gevraagd voor de restauratiewerken aan de stadseigendom in de Sint-Machariuswijk: de schier onbekende Gouverneurswoning van het voormalig Spaans kasteel.

Omgeving en sfeer zijn geheel anders. Vergeleken met het drukke vertier in de stadskuip, doet de verlatenheid van de oude Sint-Baafsstede denken aan rust van een dorp op de buiten. Door die stilte spreekt het verleden, sluimerend in de bouwvallen van de gewezen abdij, wellicht krachtiger tot de verbeelding.Meteen ervaart men de waarde van de buurt als woongebied, welke door een herwaarderingsproject met de bewoners zelf als deelgenoten kan veilig gesteld worden voor de toekomst. In dat kader moet de herstelling gezien worden van de Gouverneurswoning, waarvan het gelijkvloers ter beschikking staat voor buurtgerichte activiteiten en voor het verenigingsleven in ruimere zin.

Op de verdieping vindt de aloude militaire hoofdgilde van de voetboogschutters van Sint-Joris een onderkomen. Zo gaan de vrijwaring van het bouwkundig erfgoed en het cultiveren van de levende volkstradities hier hand in hand, om Gent met zijn cultureel patrimonium zijn eigen karakter en identiteit te laten bewaren.

Georges Bracke                                          Gent, 20 juli 1985

Schepen van Cultuur

en Middenstand

gebouw

De gouverneurswoning van het voormalig Spaans kasteel voor de restauratie

 

gebouw

Huidig Gildelokaal, de gouverneurswoning van het voormalig Spaans kasteel na de restauratie